جراحی پلاستیک ترمیمی شامل چه مواردی است؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
برداشتن تومور ها
 عمل بازسازی سینه پس از برداشتن تمام یا بخشی از سینه
 کوچک کردن سینه های بسیار درشت و مسئله آفرین
 ترمیم صورت یا بدن در پی بیماری سرطان
 جراحی شکاف لب و کام
احیا و ترمیم سایر نابهنجاری های کودکی و نقص های مادرزادی و از جمله جداکردن دوقلوهای به هم چسبیده
 نشانگان کانال مچ، آرتریت روماتوئید و بیماریها و اختلالات دیگر دست ها
ترومای پوست، بافت های نرم و استخوان ها برای ایجاد وضعیتی که ظاهری ناخوشایند داشته باشند
 به حداقل رساندن جای زخم / جوش گاه
 برخی از انواع اصلاح جای زخم / جوش گاه
 اتصال دوباره انگشتان دست و پا و اعضای قطع شده
درمان جای سوختگی شامل ترمیم سوختگی های بسیار شدیدی که موجب محدودیت حرکتی و بدشکلی شدید می‌شوند .