جراحی پلاستیک زیبایی چیست؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 این جراحی پلاستیک شامل تمام عمل ها و روش هایی است که صراحتا انتخابی اند و افراد برای بهتر کردن ظاهر خود درصدد آن برمی‌آیند. جراحی زیبایی برای بهبود ویژگی های ژنتیکی و یا تغییرات ناشی از محیط زیست و بالا رفتن سن انجام میشود این جراحی هم تکنیک‌های جراحی را در بر می گیرد و هم تکنیک های غیر جراحی که غیر تهاجمی هم نامیده می شود.
جراحی پلاستیک امروز
تا سال ۲۰۰۳ عمل های ترمیمی و زیبایی هرکدام سهمی کم و بیش برابر از عمل های جراحی پلاستیک را به خود اختصاص می‌داد فقط در سال ۲۰۰۳ بنا به گزارش انجمن جراحان پلاستیک آمریکا ASPS پیش از ۶.۲ میلیون عمل ترمیمی به وسیله جراحان پلاستیک که دارای دانشنامه بورد تخصصی اند انجام گرفت. در سال ۲۰۰۳ برای اولین بار تعداد اعمال زیبایی که گزارش شد بسیار بیشتر از اعمال ترمیمی بود یعنی بنا بر گزارش ASPS در سال ۲۰۰۳  ۸.۸ میلیون عمل زیبایی در آمریکا انجام گرفت همراه با افزایش تقاضای علاقه‌مندان برای جراحی پلاستیک زیبایی این اصطلاح هم به نام عام برای عمل ها و درمان های پزشکی تبدیل شده است که به منظور بهبود وضع ظاهری انجام می شوند برای پاسخ به این تقاضا تعداد کسانی که این درمان ها را ارائه می‌کنند بیشتر از همه چه دیده شده است برخی از این افراد پزشکانی هستند که دانشنامه بورد تخصصی جراحی پلاستیک را ندارند و در برخی از موارد هم کسانی دست به جراحی زیبایی می‌زنند که حتی پزشک نیستند