چه فرقی است میان جراحی پلاستیک ، جراحی زیبایی و جراحی آرایشی؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 جراحی پلاستیک شامل عمل های ترمیمی و زیبایی آرایشی است اصطلاحات زیبایی و آرایشی فقط شامل آن دسته از روش‌های پزشکی است که برای برآوردن خواسته افراد برای بهتر کردن وضع ظاهری شان انجام میشود.
 اما اصطلاح پلاستیک زیبایی و آرایشی را اغلب در برخی از روشها به جای هم به کار می برند و غالباً وقتی آنها را به جای هم به کار می‌برند که مقصودشان این گروه از متخصصان باشد هر پزشکی می تواند اگر دوست داشت از لحاظ فنی خود را جراح پلاستیک یا جراح زیبایی بنامد وجه تمایز آنها در حقیقت در آموزش و دانشنامه بورد تخصصی آنها نهفته است و نه در عنوانی که خود ارائه دهنده این خدمات در خود گذاشته است برد تخصصی پزشکی آمریکا فقط یک دانشنامه بورد تخصصی جراحی پلاستیک را به رسمیت می‌شناسد دانشنامه برد جراحی پلاستیک .
بنابر این اصطلاحی که برای نامیدن یک اقدام معین به کار می رود پلاستیک،زیبایی و آرایشی آنقدرها اهمیت ندارد که مدارک این پزشکان و آموزشی که دیده اند.  
برای این که ذهنتان روشن و ایمنی و رضایت خاطر تضمین شود بسیار مهم است که بفهمید متخصص واجد شرایط برای جراحی پلاستیک چه خصوصیاتی دارد آنقدر مهم است که بخش بعدی اختصاص یافته به
تعریف متخصصان صاحب صلاحیت برای جراحی پلاستیک
شناسایی این پزشکان
 نحوه اطمینان از صلاحیت جراح برای انجام برخی از انواع عمل های جراحی پلاستیک