آمار جراحی پلاستیک ترمیمی در آمریکا در سال 2003

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 ۶.۲ میلیون عمل ترمیمی که در سال ۲۰۰۲توسط جراحان پلاستیک دارای دانشنامه بورد تخصصی انجام گرفت عبارتند از
 ۴.۴۶ میلیون مورد برداشت تومور
تقریبا دو هزار مورد جراحی دست
 بیش از هزار مورد عمل کوچک کردن سینه افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی از سال ۱۹۹۲
بیش از ۴۸ هزار مورد زن برای بازسازی و ترمیم سینه
حدود ۴۴ هزار مورد ترمیم صدمات ناشی از گاز گرفتگی توسط حیوانات
حدود ۴۴ هزار مورد ترمیم نقص های مادرزادی