در چه صورتی باید به فکر جراحی زیبایی بیفتیم؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  اگر از لحاظ جسمانی لازم است که ظاهر و کارکرد طبیعی تر را به چهره یا بدن خود برگردانید آن وقت باید به جراحی پلاستیک ترمیمی فکر کنید.ولی اگر می خواهید چیزی را که یک ویژگی انسانی طبیعی تلقی می‌شود را بهبود بخشید آن وقت باید به فکر جراحی پلاستیک زیبایی بیفتید جراحی زیبایی هم شامل روش هایی است که نشانه‌های پیری را ازبین میبرد و یا اصلاح می‌کند که جراحی زیبایی جوانسازی نامیده می شود و شامل اقداماتی می شود که ظاهر فرد را بهتر می‌کند.
 هیچ کس نمی تواند یا نباید به شما بگوید که چرا خوب است برای زیباتر شدن به فکر جراحی پلاستیک بیفتد باید بتوانید خاصت خود را برای اصلاح نشانه‌های پیری یا بهتر شدن چهره یا بدن به روشنی تمام تعریف کنید. هر چند خیلی خوب است که همسر، شریک زندگی، خانواده، دوستان و پزشکان از شما حمایت کنند اما این فقط خود شما هستید که باید تصمیم به جراحی زیبایی بگیرید هیچ کس نباید هرگز شما را وادار به هیچ گونه عمل جراحی بکند.
.