هدف های واقع بینانه برای تصمیم به جراحی زیبایی کدامند؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مقصود از هدف های واقع بینانه این است که کاملا درک کنید که جراحی زیبایی برایتان چه کارهایی می تواند بکند به چه کارهایی نمی‌تواند. بیش از فکر کردن به جراحی زیبایی  و پیش از تصمیم گیری برای انجام جراحی پلاستیک این پرسش‌ها را از خود بپرسید:
چرا می‌خواهم جراحی زیبایی انجام دهم؟
 امیدوارم با جراحی پلاستیک مشخصاً چه چیزی بدست بیاورم؟
 آیا دیگران هم آن چیزی را که من میبینم و امیدوارم با جراحی زیبایی آن را بهبود ببخشم می‌بینند؟
 عمل لازم برای دستیابی به تغییری که در نظر دارم برای سلامتی و جان من چه خطری دارد؟
و آیا آماده ام این خطر را بپذیرم؟
 انتظار دارم جراحی زیبایی از لحاظ جسمانی چه نتیجه ای باید داشته باشد؟
 انتظار دارم  پس از جراحی زیبایی چه اتفاقی در زندگی  روزمره ام بیوفتد؟
انتظار دارم زندگی ام به طور کلی چه تغییری ایجاد کند؟
آیا این تصمیم شخصی من به تنهایی است؟
 آیا آنها که در زندگی روزمره حامی من هستند از خواسته من برای جراحی پلاستیک حمایت می‌کنند؟
 اگر بتوانید با اطمینان به این پرسش ها پاسخ دهید آن‌وقت همراه با جراحتان میتوانید معلوم کنید که هدف های تان واقع‌بینانه اند یا نه ؟ هدف های واقع بینانه یعنی هدف هایی که هم مطمئن باشند و هم قابل حصول . علاوه بر اینها هدف های واقع بینانه برای جراحی زیبایی باید ویژگی های زیر را داشته باشند
 افراطی نباشد
هدف های هیچکس جز خود بیمار نباشد
 فرض بر این نباشد که می توانند زندگی فرد را از این رو به آن رو کنند
 هدف های افرادی باشند دارای سلامت عاطفی که می‌خواهند به خاطر خودشان ظاهر شان را بهتر کنند