انتظارات واقع بینانه از جراحی زیبایی کدامند؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 انتظارات واقع بینانه  از جراحی زیبایی یعنی درک کامل فرایند جراحی پلاستیک و پذیرش این فرآیند به عنوان فرآیندی لازم برای دستیابی به هدف های واقع بینانه.
 فرایند جراحی زیبایی مثل هر درمان پزشکی یا جراحی دیگری عبارت است:
از تعهدات پیش از درمان یا پیش از جراحی بیمار
 درجات گوناگونی از ناراحتی اضطراب و درد
 پذیرش صرف زمان لازم برای عمل و بهبود
 تعهدات پس از جراحی بیمار
امکان بالقوه برآورده نشدن هدف‌ها و ایجاد نتایج ناخواسته
 خطر بالقوه جسمانی
تعهد مالی
 تفاوت میان جراحی زیبایی و سایر درمان‌های پزشکی در این است که عمل زیبایی عملی است انتخابی. عمل جراحی زیبایی برای بهبود وضعیت سلامتی شما انجام نمی گیرد این عمل مستلزم سرمایه گذاری شخصی، عاطفی و جسمانی است. اگر کاملا آماده نباشید تا فرایند لازم برای نیل به نتایج مورد نظر را طی کنید نباید انتظار رضایت کامل از جراحی زیبایی را داشته باشید. حتی اگر نتایج این عمل در جسم شما واقعا همان باشد که انتظار داشته اید .